Vanaf academiejaar 2014-15 start de opleiding Sport en bewegen met een Ipad-project. De laatste jaren heeft het opleidingsteam hiervoor heel wat expertise ontwikkeld. De Ipad en enkele nuttige applicaties zullen als digitaal leermiddel gebruikt worden in heel wat modules, zowel in functie van interactie in theoretische modules als ondersteunend voor het coachen, feedback geven, … bij gedrags- en praktijkmodules. Deze investering past binnen de begrote studiekost zoals op infodagen meegedeeld en zal in sommige gevallen de aankoop van handboeken vervangen.

Er wordt bij de start van het academiejaar de nodige tijd besteed aan het gebruik van de Ipad in de lessen en toegelicht door de lectoren welke applicaties gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen de studenten blijvend gebruik maken van een laptop.

Ondersteuning Ugent

In academiejaar 2015-2016 wordt door Ugent een studie uitgevoerd om te kijken of, en op welke manier, video-based feedback een meerwaarde biedt voor de (zelf-reflecterende vaardigheden van 1e jaarsstudenten Sport en bewegen. Daarvoor wordt een exploratief actie-onderzoek gedaan waarbij participerende observaties tijdens de lessen Start to coach worden aangevuld met documentenanalyse en semi-gestructureerde diepte-interviews bij studenten Sport en bewegen.