De professionele bacheloropleiding Sport en bewegen situeert zich in het domein van de sport- en gezondheidszorg.

De ambitieuze visie van Sport en Bewegen realiseren we door middel van een uitgebalanceerd programma, uitgebouwd rond 3 rollen die in elk semester aan bod komen:  Trainer, Coach en Ondernemer. Een vierde rol, Professional, omvat de meer algemene competenties die verwacht worden van een professionele bachelor. Sport- en beweegactiviteiten staan centraal om de 4 rollen aan elkaar te linken. Alle rollen worden geïntegreerd in de stage en het werkplekleren.

Bekijk hiernaast ons opleidingsprogramma in detail.

Opleidingsprogramma SB

 • Trainer

  Als trainer begeleidt de student zijn klant/doelgroep op een verantwoorde wijze en ontwerpt hij trainings- en bewegingsprogramma’s op maat. Hij werkt die op verantwoorde wijze uit en biedt aangepaste bewegingstechnische begeleiding aan. Op die manier brengt en houdt hij diverse doelgroepen kwaliteitsvol in beweging. De wetenschappelijke onderbouw hiervoor komt aan bod in de verschillende modules van deze rol (vb. Fysiologie, Trainingsleer, Bewegingsanalyse,…).

 • Coach

  Als coach motiveert en adviseert de student zijn klant/doelgroep tot een actieve levensstijl en efficiënter bewegen. Hij leert een beginsituatie in te schatten, doelstellingen te bepalen en deze bij te stellen. Dit gebeurt initieel in een veilige setting aan medestudenten en in de eigen sportclub, om uiteindelijk te komen tot van anderen in meer complexe en authentieke werksituaties.

 • Ondernemer

  Als ondernemer volgt de student de markt en de maatschappelijke trends in de sport- en beweegsector en neemt initiatief om beweegactiviteiten te organiseren. Hij durft hierbij commercieel te denken en te vernieuwen. Hij coördineert teamleden en neemt indien nodig de leiding. De student maakt een groei door op vlak van het kwaliteitsvol managen van een project en leert een missie en visie te vertalen in operationele doelstellingen.

 • Professional

  In de rol professional, die verweven zit in alle drie de andere rollen, leert de student samenwerken, communiceren, reflecteren en kritisch innoveren met het oog op het behalen van optimale professionele resultaten.

Move together

Als opleidingsteam werken we dag in dag uit aan een open en stimulerende leeromgeving. Kenmerkend hierbij is onze coachende aanpak waarbij we het initiatief zoveel mogelijk vanuit de student laten komen. Zo wordt de student zelf medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces. Eveneens typerend is onze praktijk- en ervaringsgerichte aanpak. Dit wordt extra versterkt door de nauwe samenwerking met onze partners op vlak van onderzoeks- en stageprojecten.